Velkommen til Endre.

Endre Magnus Høva begynnte i Geovita den 1 september.
Han var nyutdannet sivilingeniør i 2008 ved NTNU-Fakultet for bygg, anlegg og transport og har erfaring fra SINTEF og Statkraft.
Geovita ønsker han velkommen på laget!