Økernprosjektet

Hovedgrepene i det nye vegsystemet på Økern er at Ring 3 Store Ringvei legges i 2 parallelle tunnelløp (Lørentunnelen) mellom Økern og Sinsen, Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern, og det etableres flere nye lokalvegforbindelser for å forbedre trafikkavviklingen internt på Økern.

Tilbake til prosjekter