E18 Bjørvika

E18 Bjørvika er det største prosjektet vi har arbeidet med i Geovita. De første skisseprosjektene startet opp i mars 1993 og vi har arbeidet mer eller mindre kontinuerlig med løsningsutvikling, prosjektering og oppfølging siden og fram til siste del åpnet i september 2012.

I Bjørvikaprosjektet har vi delt den geotekniske prosjekteringen med Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Tilbake til prosjekter