Jobbmuligheter

Personlige egenskaper
Vi jobber tett sammen, både internt i Geovita, og sammen med andre i prosjektteamene. Du må derfor være omgjengelig, ha godt humør og tåle tett teamarbeide. Arbeidsformen vår krever at du er selvstendig og at du tørr å ta initiativ og handle når det er nødvendig.
Det er nødvendig at du er IT-interessert. Vi ønsker å videreutvikle våre IT-baserte prosjekteringsverktøy, spesielt innen 3D-modellering, og våre kart og geodatabasesystem. Vi er partnere i GeoFuture-prosjektet hvor vi sammen med blant andre NGI, Sintef, NTNU, Vegdirektoratet, Multiconsult, Norconsult og ViaNova Systems utvikler neste generasjon med geotekniske prosjekteringsverktøy.

Vi jobber tett med andre rådgivere, byggherrer og entreprenører ute på byggeplassene og du må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Betingelser
Lønnssystemet i Geovita er satt sammen av en grunnlønn som er basert på ansiennitet og en bonus som er basert på oppnådd driftsoverskudd. Til sammen utgjør grunnlønnen og bonus, en lønn som er konkurransedyktig.

Firma betaler gruppelivs- og pensjonsforsikring. Vi i Geovita er integrert i de sosiale arrangementene og tiltakene til Aas-Jakobsen.

Faglig utvikling
Som medarbeider hos oss vil vi arbeide for at du får en god faglig utvikling. Dette oppnår vi primært ved at du får samarbeide med erfarne ingeniører i interessante prosjekter, men vi benytter oss også av de muligheter som finnes innenfor kurs og etterutdanning.

Avhengig av egne interesser vil det være naturlig at du opparbeider spesialistkompetanse på deler av fagfeltet i tillegg til den generelle geokompetansen. Spesielt er det store muligheter innenfor grensesnittet mot vårt partnerfirma ViaNova innenfor digital planlegging og prosjektering.

Vi prøver å være aktive innenfor geomiljøet i Norge. Det betyr blant annet at vi oppfordrer og støtter våre medarbeidere til å delta i faglige fora som Norsk Geoteknisk Forening og Norsk Bergmekanikk Gruppe. Vi stiller også opp som forelesere så langt vi klarer.

For geotekniske og ingeniørgeologiske beregninger disponerer vi hele rekken av nødvendige programmer, fra enkle regnearkmodeller via komplett GeoSuite programpakke til elementmetodeprogrammer som PLAXIS og Phase2.