Vegard Woldsengen

Fagansvarlig geoteknikk

Vegard Woldsengen har vært ansatt i Geovita fra 2006. Han er fagansvarlig geoteknikk og har arbeidet med mye tunge byggegroper. For tiden arbeider Vegard med prosjektet IC Nykirke – Barkåker.

Vegard er vår ressursperson innenfor analyser med Plaxis. Var nyutdannet fra NTNU sommeren 2006.

Mob: 99 03 68 34
Send epost

Tilbake til ansatte