Stian André Løkken

SAL_Farge_webside


Ingeniørgeolog
Stian tok sin master i geologi/geofysik ved ved NTNU i 2014, og har 4 års erfaring fra Multiconsult i Bergen, hvor han bl.a. arbeidet med kartlegging av bergmasse i tunneler og i overflaten, skredfarevurderinger, prosjektering av sikringstiltak i bergskjæringer og skrenter, kjernelogging.

Stian startet i Geovita i september 2018 og jobber bl.a på prosjektet E18 Vestkorridoren.

Mob: 40 21 75 31
Send epost

Tilbake til ansatte