Ole Kristian Lied

OKL_Farge_webside
Geoteknikk
Ole Kristian Lied var nyutdannet fra NTNU i 2008 og vært ansatt i Geovita siden den tid. Han har i denne perioden vært innom det meste innen geoteknisk prosjektering, men har arbeidet mest med spuntgroper og pelegruppeberegninger. For tiden arbeider Ole Kristian med Kolsåsbaneprosjektet, etappe 2 av Bjørvika-prosjektet, Farriseidet samt Gulli bru over Glomma.

Mob: 41 66 66 39
Send epost

Tilbake til ansatte