Knut Boge

Fagansvarlig ingeniørgeologi

Knut Boge har mer enn 20 års erfaring og har vært ansatt i Geovita siden 1993 og er fagansvarlig for ingeniørgeologi. Han har hatt fagansvar for en rekke tunneler for veg- og baneprosjekter i Osloregionen. Av de siste prosjektene er Grønliatunnelen i Bjørvika, Lørentunnelen på Store Ringvei og fjellarbeiden på nytt dobbeltspor i Sandvika.

Mob: 90 67 82 84
Send epost

Tilbake til ansatte