Frank Fredriksen

FFR_Farge_webside
Geoteknikk
Frank Fredriksen har mer enn 25 års erfaring og har vært ansatt i Geovita siden 2000. Han har hatt ansvaret for mange av de store bru- og samferdselsprosjektene i Geovita. Blant disse er E18 Motorvegbrua i Drammen, Klaffebrua i Fredrikstad og det nye dobbeltsporet i Sandvika.

Mob: 90 58 72 71
Send epost

Tilbake til ansatte