Daniel Persen

Geologi

Daniel Persen begynte i Geovita den 2 januar 2017.

Daniel har tatt mastergrad i geologi i 2014 ved universitetet i Tromsø. Han har etter ferdig utdanning jobbet hos Statens Vegvesen med geologisk oppfølging i byggefasen av ny E134 i Kongsberg (Damåsen-Tislegård).

Tlf: 22 51 31 96
Mob: 99 48 08 54
Send epost

Tilbake til ansatte