Amund Augland

Geoteknikk

Amund Augland var nyutdannet fra NTNU sommeren 2011. Han jobber hovedsakelig med E18 Vestkorridoren.

Tlf: 22 51 31 84
Mob: 93 01 55 97
Send epost

Tilbake til ansatte