Rehabilitering av tunneler i Oslo

Statens vegvesen skal rehabilitere 10 høytrafikkerte vegtunneler i Oslo frem mot 2019. Vi er med å prosjekterer.