Monthly Archives: September 2018

Ønsker Anne & Stian velkommen

Geovita har fått to nyansatte etter sommerferien. Anne er nyutdannet geotekniker fra NTNU og har hatt sommerjobb hos oss de siste tre årene. Stian er ingeniørgeolog med master fra NTNU i 2014 og har tidligere jobbet for Multiconsult i Bergen. Velkommen på laget til dere begge!Les mer