Monthly Archives: September 2015

Velkommen til Endre.

Endre Magnus Høva begynnte i Geovita den 1 september. Han var nyutdannet sivilingeniør i 2008 ved NTNU-Fakultet for bygg, anlegg og transport og har erfaring fra SINTEF og Statkraft. Geovita ønsker han velkommen på laget!Les mer