Monthly Archives: August 2013

Ønsker nyansatt hjertelig velkommen.

Stephanie Lilleåsen Gjelseth begynnte i Geovita den 5 august. Stephanie er nyutdannet fra NTNU i år, hvor hun skrev sin masteroppgave “Numerisk og analytisk analyse av støttekonstruksjoner ved jordskjelvbelasting”. Hun skal hovedsakelig jobbe med E16 Sandvika-Wøyen og E18 Vestkorridoren. Geovita ønsker hun velkommen på laget!Les mer