Monthly Archives: February 2011

Sommerjobb 2011

Vi har de senere årene i hovedsak rekruttert nyutdannete. Vi ønsker å benytte sommerjobber til å bli bedre kjent med studenter og gi den enkelte student mulighet for å bli kjent med oss og for å ha et bedre grunnlag for å vurdere om Geovita kan bli en fremtidig arbeidsplass.

Les mer