Monthly Archives: October 2010

E6 – Dovrebanen: FP1 Minnesund – Brøhaug

Mandag 18.10 skrev ViaNova Plan og Trafikk under kontrakten på utarbeidelse av byggeplan for den sørligste parsellen fra Minnesund og nordover til Brøhaug. Strekningen er på ca 6.5 km og omfatter både nytt dobbeltspor for Dovrebanen og 4 felts E6 og oppgradert lokalvegsystem.Les mer

Gulli bru

Vi er i sluttspurten i detaljprosjektering av Gulli bru. Gulli bru ligger på riksveg 2 og krysser Glomma vest for Kongsvinger. Brua er ca. 800 m lang og har 20 fundamenter.Les mer