Monthly Archives: July 2010

E18 Bjørvikaprosjektet

Bjørvikaprosjektet nærmer seg en viktig milepel med offisiell åpning og festivitas fredag 17. september og trafikkpåsetting i vestgående tunnel 20. september.Les mer

Nettverket

Geovita løser komplekse prosjekter i alle faser sammen med et nettverk av tett samarbeidende firmaer, som sammen besitter ca. 250 velkvalifiserte medarbeidere.Les mer