Geovita as er et rådgivende ingeniørfirma i geoteknikk, ingeniørgeologi og hydrogeologi.

I Geovita arbeider vi med praktisk prosjektering. Vi er opptatt av å finne gode og byggbare løsninger for våre kunder. Vi kombinerer anleggsteknikk med moderne prosjekterings- og beregningsverktøy.

Prosjektene våre er delt mellom tunge vei- og baneprosjekter og forretningsbygg.

Ring oss på: 22 51 31 80

Hei, vi trenger flere geoteknikere. Har du lyst til å jobbe i et annerledes geofirma?

I Geovita jobber vi i et spisset geomiljø med engasjerte geoteknikere og ingeniørgeologer. Prosjektene vi jobber med er komplekse samferdselsprosjekt og byggegroper for store bygg. De fleste er i urbane strøk og krever en blanding av anleggsteknikk, geoteknikk og byggeteknikk. Som geoteknikker hos oss får du arbeide med alle fasene i et prosjekt: anleggsteknikk, planleggingLes mer

Vi søker etter yngre geoteknikere.

Søk da vel! —> StillingsannonseLes mer

Vi søker etter yngre ingeniørgeolog med anleggserfaring

Geovita søker yngre ingeniørgeolog som ønsker å arbeide med tunneler og berganlegg. Se mer under jobbmuligheter og ledig stilling ledig stillingLes mer

Nettverket

Geovita løser komplekse prosjekter i alle faser sammen med et nettverk av tett samarbeidende firmaer, som sammen besitter ca. 250 velkvalifiserte medarbeidere.Les mer

Rehabilitering av tunneler i Oslo

Statens vegvesen skal rehabilitere 10 høytrafikkerte vegtunneler i Oslo frem mot 2019. Vi er med å prosjekterer.Les mer

E6 Manglerudprosjektet

Sammen med nettverket skal vi jobbe med planlegging av prosjektet E6 Manglerud. Oppdraget utføres for Statens vegvesen Region øst. Det skal utarbeides reguleringsplan for ombygging og oppgradering av E6 mellom Klemetsrud og Ryen samt utvidelse med kollektivfelt og sykkelekspressveg i begge retninger.Les mer